Đại Đường Tây Vực Ký

Sách nói - tác phẩm Đại Đường Tây Vức Ký

 1. dpa
  Tác giả:
  Hán dịch-Đại Chánh Tân Tu
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Thích Như Điển
  Người đọc:
  Thy Mai, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Huy Hồ
  Bấm để mở rộng...