Đơn Giản Và Thuần Khiết

Đơn Giản Và Thuần Khiết

Tác giả
Thiền sư Upasika Kee Nanayon

Upasika Kee là người tự học. Mặc dầu bà đã tiếp nhận được các phương thức hành thiền căn bản trong những lần thường xuyên đến viếng các tu viện khi còn trẻ, nhưng bà thực hành phần lớn là tự bản thân chứ không học chính thức với một vị thiền sư nào. Hầu hết những lời giảng của bà trích ra từ các kinh điển như -Tam tạng kinh, các tác phẩm của các vị thầy đương thời- và từ các trải nghiệm cam go, không ngừng nghỉ của bà.

Sự hành thiền của bà tiến bộ tốt, đến nỗi bà có thể dạy cha hành thiền với kết quả khả quan trong năm cuối đời ông. Sau khi cha mất, bà tiếp tục làm việc với suy nghĩ rằng bà sẽ để dành đủ tiền để giúp bà có thể sống quãng đời còn lại ở một nơi thanh vắng, và dốc hết tâm sức vào việc tu tập.

(Lời giới thiệu)

Mục lục:

 1. Lời nói đầu
 2. Chương 1 - Quán sát nội tâm
 3. Chương 1 - Mỗi hơi thở vào ra
 4. Chương 1 - Hiện tại thanh tịnh
 5. Chương 2 - Pháp môn thiền quán hơi thở
 6. Chương 3 - Đi ngược dòng
 7. Chương 3 - Mối quan tâm hàng đầu
 8. Chương 3 - Chánh niệm như trụ cột của đập nước
 9. Chương 3 - Cuộc nội chiến
 10. Chương 3 - Dừng lại quán sát và buông xả
 11. Chương 3 - Không có gì đáng để bám víu
 12. Chương 3 - Không có gì đáng để bám víu (tiếp theo)
 13. Chương 3 - Dừng ngay nơi đây
 14. Chương 3 - Dừng ngay nơi đây (tiếp đây)
 15. Chương 4 - Pháp dược dành cho thiền giả đang lâm bệnh
 16. Chương 4 - Pháp dược dành cho thiền giả đang lâm bệnh (tiếp theo)
 17. Chương 5 - Biết tâm
 18. Chương 5 - Khi các pháp chế định sụp đổ
 19. Chương 6 - Đơn giản và thuần khiết
Nhà xuất bản
Phương Đông
Người dịch
Diệu Liên Lý Thu Linh
Người đọc
Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Kim Phụng
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,637
Xem
1,637
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top