Đường Lối Thực Hành Tổ Sư Thiền_Lâm Tế Ngũ Lục

Sách nói - tác phẩm Đường Lối Thực Hành Tổ Sư Thiền_Lâm Tế Ngũ Lục

 1. dpa
  Tác giả:
  Thiền Sư Nghĩa Huyền
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  HT Thích Duy Lực
  Người đọc:
  Huy Hồ, Đức Uy
  Bấm để mở rộng...