Gương Sáng Người Xuất Gia

Sách nói - tác phẩm Gương Sáng Người Xuất Gia

 1. dpa
  Tác giả:
  Liên Trì Đại Sư
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Giới Nghiêm
  Người đọc:
  Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng
  Bấm để mở rộng...