Hướng Dẫn Thiền Phật Giáo giọng Huy Hồ

Hướng Dẫn Thiền Phật Giáo giọng Huy Hồ

Tác giả
Tỳ-Khưu Phước Hưng

“Không trí tuệ, không thiền, Không thiền, không trí tuệ; Người có thiền, có tuệ, Nhất định gần Niết-bàn.”

Trong Kinh Pháp Cú số 372, Đức Phật đã dạy rõ những ai có duyên thiền tập là những người trí. Nhờ trí tuệ sáng suốt sẵn có đã vun bồi nhiều đời nên hôm nay bạn mới tìm đến Thiền Phật giáo để hóa giải phiền não, khổ đau một cách rốt ráo. Nếu tinh tấn, kiên trì tu tập đúng cách, nhất định bạn sẽ đạt nhiều lợi lạc, nhất là nếm trải hạnh phúc Niết-bàn thật sự ngay tại đây và bây giờ.

Muốn vậy, thiền sinh phải nắm vững vàng và đầy đủ kiến thức đúng đắn, chuẩn xác về Pháp học lẫn Pháp hành, về Giáo lý căn bản cũng như Phương pháp Thiền Phật giáo. Cuốn sách này được soạn ra nhằm mục đích trang bị cho các bạn những tri thức đó, góp phần giúp cho Văn tuệ, Tư tuệ của bạn được phong phú hơn để bạn có Chánh kiến mà phân biệt chánh tà và ứng dụng tu tập giải thoát.

Nhờ tu tập Giới - Định - Tuệ, chúng ta có Tuệ giác hiểu rõ bản chất thân tâm này và quét sạch mọi ô nhiễm, bất tịnh cũng như thoát khỏi ách thống trị của lòng tham muốn để luôn bình tâm, thanh thản trước mọi chuyện.

"Tâm bất động giữa dòng đời biến động, Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến."

Thiền Viện Phước Sơn, tháng 01 năm 2022
Tỳ-khưu Phước HưngGiọng đọc Huy Hồ: https://dieuphapam.net/.../huong-dan-thien-phat-giao.../
Giọng đọc Bình Nguyên: https://dieuphapam.net/.../huong-dan-thien-phat-giao.../
Nhà xuất bản
Đà Nẵng
Người đọc
Huy Hồ
  • Like
Reactions: Canh Phan and dpa
Người gửi
dieuphapam
Tải về
520
Xem
4,393
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top