Kinh Đại Bát Niết Bàn

Sách nói - tác phẩm Kinh Đại Bát Niết Bàn

 1. dpa
  Tác giả:
  Hán dịch: Bắc Lương Đàm Vô Sấm
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  HT Thích Trí Tịnh
  Người đọc:
  Huy Hồ, Thy Mai, Nguyễn Đông, Hùng Thanh, Nguyễn Vinh, Kim Phụng, Thùy Anh ,Ngọc Mỹ
  Bấm để mở rộng...