Kinh Đại Bát Niết Bàn

Kinh Đại Bát Niết Bàn

Tác giả
Hán dịch: Bắc Lương Đàm Vô Sấm

Như vậy, tôi nghe: một lúc nọ, đức Thích-Ca-Mâu-Ni Phật ở tại rừng Ta-La Song-Thọ nơi thành Câu-Thi-Na (1), cùng với tám mươi ức trăm ngàn vị đại Tỳ-Kheo.
Bấy giờ nhằm ngày rằm tháng hai vào lúc sáng sớm sắp nhập niết-bàn, đức Phật dùng thần lực vang ra tiếng lớn thấu khắp các nơi, suốt đến trời Hữu-đảnh (2) theo từng ngôn-ngữ của mỗi loài mà bảo rằng: “Đức Như-Lai Vô-Thượng-Đẳng, Chánh-giác thương mến che chở chúng-sanh, là ngôi nhà to rộng cho chúng sanh, về nương, xem chúng-sanh đồng như La-Hầu-La.
Đấng Đại-Giác Thế-Tôn sắp nhập Niết-bàn, tất cả chúng-sanh nếu có chỗ nghi nay đều nên bạch hỏi, cũng là lần hỏi cuối cùng!

Từ mắt, mũi, miệng, đức Thế-Tôn phóng ra các thứ ánh sáng. Những ánh sáng ấy có nhiều mầu : Xanh, vàng, đỏ, trắng, màu pha-lê, màu mã- não, chiếu khắp cõi đại-thiên (3), cũng lại chiếu suốt cả mười phương. Lục-đạo chúung-sanh (4), ai gặp được ánh sáng nầy chiếu đến mình thời tất cả tội- cấu phiền-não đều tiêu trừ. Những chúng sanh nầy thấy ánh sáng cùng nghe lời tuyên-bố trên đây, tất cả đều rầu lo, buồn khóc nức nở: “Than ôi! còn gì đấng Từ-Phụ : Thương thay khổ thay !”
Lúc đó khắp đại-địa, núi non biển cả thảy đều chấn động.
Các chúng sanh bảo nhau rằng : “Chúng ta gắng dằn lòng chớ quá buồn khổ. Phải kíp đến thành Câu-Thi-Na, nơi rừng Ta-La đảnh lễ Phật, cầu thỉnh đức Như-Lai trụ thế thêm một thời gian “.
Mọi người lại nắm tay nhau mà nói rằng : “Chúng sanh hết phước, thế gian trống rỗng, những ác nghiệp thêm nhiều.
Đức Như-Lai sắp nhập Niết-bàn. Các ngài mau đến hầu Phật”.
Rồi lại cùng than rằng :”Thế gian trống rỗng ! Thế gian trống rỗng ! Chúng ta từ nay không chỗ phụng thờ, không ai cứu hộ, côi cút nghèo cùng. Một mai xa lìa đấng Vô-Thượng-Giác, nếu có chỗ nghi lầm, chúng ta sẽ bạch hỏi với ai ?”
(Trích phẩm tự)

Mục lục:
 1. Phẩm Tự
 2. Phẩm Thuần Đà
 3. Phẩm Ai Thán
 4. Phẩm Trường Thọ
 5. Phẩm Kim Cang Thân
 6. Phẩm Danh Tự Công Đức
 7. Phẩm Tứ Tướng 1
 8. Phẩm Tứ Tướng 2
 9. Phẩm Tứ Tướng 3
 10. Phẩm Tứ Y 1
 11. Phẩm Tứ Y 2
 12. Phẩm Tà Chánh
 13. Phẩm Tứ Đế
 14. Phẩm Tứ Đạo
 15. Phẩm Như Lai Tánh 1
 16. Phẩm Như Lai Tánh 2
 17. Phẩm Văn Tự
 18. Phẩm Điểu Dụ
 19. Phẩm Nguyệt Dụ
 20. Phẩm Bồ Tát 1
 21. Phẩm Bồ Tát 2
 22. Phẩm Đại Chúng Sở Vấn 1
 23. Phẩm Đại Chúng Sở Vấn 2
 24. Phẩm Hiện Bệnh
 25. Phẩm Thánh Hạnh 1
 26. Phẩm Thánh Hạnh 2
 27. Phẩm Thánh Hạnh 3
 28. Phẩm Thánh Hạnh 4
 29. Phẩm Thánh Hạnh 5
 30. Phẩm Phạm Hạnh 1
 31. Phẩm Phạm Hạnh 2
 32. Phẩm Phạm Hạnh 3
 33. Phẩm Phạm Hạnh 4
 34. Phẩm Phạm Hạnh 5
 35. Phẩm Phạm Hạnh 6
 36. Phẩm Phạm Hạnh 7
 37. Phẩm Phạm Hạnh 8
 38. Phẩm Phạm Hạnh 9
 39. Phẩm Phạm Hạnh 10
 40. Phẩm Phạm Hạnh 11
 41. Phẩm Anh Nhi Hạnh
 42. Phẩm Cao Quí Đức Vương Bồ Tát 1
 43. Phẩm Cao Quí Đức Vương Bồ Tát 2
 44. Phẩm Cao Quí Đức Vương Bồ Tát 3
 45. Phẩm Cao Quí Đức Vương Bồ Tát 4
 46. Phẩm Cao Quí Đức Vương Bồ Tát 5
 47. Phẩm Cao Quí Đức Vương Bồ Tát 6
 48. Phẩm Cao Quí Đức Vương Bồ Tát 7
 49. Phẩm Cao Quí Đức Vương Bồ Tát 8
 50. Phẩm Cao Quí Đức Vương Bồ Tát 9
 51. Phẩm Cao Quí Đức Vương Bồ Tát 10
 52. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 1
 53. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 2
 54. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 3
 55. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 4
 56. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 5
 57. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 6
 58. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 7
 59. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 8
 60. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 9
 61. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 10
 62. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 11
 63. Phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát 12
 64. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 1
 65. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 2
 66. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 3
 67. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 4
 68. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 5
 69. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 6
 70. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 7
 71. Phẩm Ca Diếp Bồ Tát 8
 72. Phẩm Kiều Trần Như 1
 73. Phẩm Kiều Trần Như 2
 74. Phẩm Kiều Trần Như 3
 75. Phẩm Kiều Trần Như 4
 76. Phẩm Di Giáo
 77. Phẩm Ứng Tận Hoàn Nguyên
 78. Phẩm Trà Ty
 79. Phẩm Cúng Dường Xá Lợi
Người dịch
HT Thích Trí Tịnh
Người đọc
Huy Hồ, Thy Mai, Nguyễn Đông, Hùng Thanh, Nguyễn Vinh, Kim Phụng, Thùy Anh ,Ngọc Mỹ
Người gửi
dpa
Tải về
6,664
Xem
6,664
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top