Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Tác giả
Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng
Loại đĩa
C
Người dịch
HT Thích Trí Tịnh
Người đọc
HT Thích Trí Thoát
Người gửi
dpa
Xem
33,023
First release
Last update
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings
Top