Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật tập 02

Sách nói - tác phẩm Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật tập 02

 1. dpa
  Tác giả:
  Pháp Sư Cưu Ma La Thập
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  HT Thích Trí Tịnh
  Người đọc:
  Đức Uy, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Kim Phượng, Kim Phụng, Thy Mai
  Bấm để mở rộng...