Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật tập 03

Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật tập 03

Tác giả
Pháp Sư Cưu Ma La Thập

Kinh Ma Ha Bát nhã ba la mật (zh. 般若波羅蜜多經, sa. prajñāpāramitāsūtra), cũng được gọi là Ma-ha-bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, Huệ đáo bỉ ngạn kinh, "Kinh với trí huệ đưa người qua bờ bên kia", là một bộ kinh bao gồm khoảng 40 bài kinh Đại thừa được gọi chung dưới tên này với nội dung, mục đích hướng dẫn hành giả đạt được trí Bát-nhã (sa. prajñā), thành tựu Bát-nhã-ba-la-mật-đa. Bộ kinh này là một phần quan trọng của bộ kinh Phương đẳng (sa. vaipulya-sūtra), được ghi có lẽ từ thế kỉ thứ nhất TCN nguyên đến khoảng thế kỉ thứ 5. Ngày nay, phần lớn kinh này chỉ còn trong dạng chữ Hán hoặc chữ Tây Tạng, không mấy còn trong dạng Phạn ngữ.

Trong bộ kinh này thì hai bài Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh (sa. vajracchedikāprajñāpāramitā-sūtra) và Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (sa. prajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra) là nổi tiếng nhất, đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, kể cả Anh, Pháp và Đức ngữ. Luận sư quan trọng nhất của kinh Bát-nhã là Long Thụ. Bộ kinh này có tính giáo khoa rất cao, tương tự như các bộ kinh văn hệ Pali. Phần lớn các bài kinh là những lời khai thị cho Tu-bồ-đề, được Phật thuyết giảng trên đỉnh Linh Thứu (sa. gṛdhrakūṭa).

Phần cổ nhất của kinh này là Bát-nhã bát thiên tụng (Bát thiên tụng bát-nhã) (sa. aṣṭasāhasrikā) – cũng được gọi là Tiểu phẩm bát-nhã – một bộ kinh gồm 8000 câu văn Phật giảng cho nhiều đệ tử cùng nghe. Đây cũng là cơ sở cho tất cả bộ kinh Bát-nhã khác, mỗi bộ gồm từ 300-100.000 câu kệ với vô số bài luận và phiên dịch. Bản dịch chữ Hán đầu tiên ra đời khoảng năm 179.

Các bộ kinh hệ Bát-nhã hàm dung hai điểm mới trong lịch sử Phật giáo, đó là hình tượng lý tưởng của một vị Bồ Tát và trí huệ được dạy là trí huệ tính Không và sự nhận thức là chư pháp bất sinh. Edward Conze, nhà nghiên cứu kinh Bát-nhã đã tóm tắt nội dung của bộ kinh này như sau:

Hàng nghìn câu của những bài kinh Bát-nhã có thể được tóm tắt trong hai câu:
Hành giả nên tu tập trở thành một Bồ Tát (hoặc một vị Phật tương lai), như vậy là một người không hài lòng với những gì khác hơn là Trí huệ toàn vẹn (nhất thiết trí), đạt được bằng Bát-nhã vì lợi ích của tất cả chúng sinh.
Không có một pháp như một Bồ Tát, hoặc một Nhất thiết trí, hoặc một sự "tồn tại", hoặc một Bát-nhã hoặc sự chứng đắc nào cả. Chấp nhận hai sự thật đối nghịch nhau như thế có nghĩa là toàn hảo (sa. pāramitā).

Những bước phát triển quan trọng khác của bộ kinh này là khái niệm Phương tiện thiện xảo (sa. upāyakauśalya, sự khôn khéo trong lúc áp dụng phương pháp) và sự hồi hướng công đức (sa. pariṇāmanā).

Mục lục:
 1. Phẩm Ma Sầu
 2. Phẩm Đẳng Học
 3. Phẩm Tùy Hỉ
 4. Phẩm Hư Không
 5. Phẩm Chúc Lụy
 6. Phẩm Bất Khả Tận
 7. Phẩm Lục Độ Tương Nhiếp
 8. Phẩm Đại Phương Tiện
 9. Phẩm Tam Huệ
 10. Phẩm Đạo Thọ
 11. Phẩm Bồ Tát Hạnh
 12. Phẩm Chủng Thiện Căn
 13. Phẩm Biến Học
 14. Phẩm Tam Thứ Đề Hành
 15. Phẩm Nhứt Niệm
 16. Phẩm Lục Dụ
 17. Phẩm Tứ Nhiếp
 18. Phẩm Thiện Đạt
 19. Phẩm Thật Tế
 20. Phẩm Cụ Túc
 21. Phẩm Tịnh Phật Quốc
 22. Phẩm Quyết Định
 23. Phẩm Tứ Đế
 24. Phẩm Thật Dụ
 25. Phẩm Bình Đẳng
 26. Phẩm Như Hóa
 27. Phẩm Tất Đà Ba Luân
 28. Phẩm Đàm Vô Kiệt
 29. Phẩm Chúc Lụy
 30. Lời Bạt
Người dịch
HT Thích Trí Tịnh
Người đọc
Đức Uy, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Kim Phượng, Kim Phụng, Thy Mai
Người gửi
dpa
Tải về
2,964
Xem
2,964
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top