Kinh Tăng Chi Bộ tập 1

Kinh Tăng Chi Bộ tập 1

Tác giả
Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam

Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh Tiểu Bộ).

Bộ kinh nầy được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ năm 1976-1977, và được Viện Phật Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, ấn hành năm 1980-1981. Trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được hiệu đính thành 4 tập và tái bản năm 1996, qua số thứ tự 21, 22, 23, và 24.

Kinh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp đến mười một pháp, phân thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương lại chia thành nhiều phẩm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) gồm các kinh đề cập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) gồm các kinh có liên quan đến hai pháp, v.v... và tuần tự như thế đến Chương Mười Một Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập đến 11 pháp. Tổng cộng số kinh được ghi nhận là 2,308 bài kinh, nhưng con số này không thống nhất vì số kinh phân biệt không được rõ ràng, và có học giả tính theo số đoạn, tổng cộng là 7,557.

Kinh Tăng Chi Bộ của tạng Pali có bộ chữ Hán tương đương là Kinh Tăng Nhất A-hàm (EkottaraAgama) do ngài Tăng-già Ðề-bà (Sanghadeva) dịch từ bộ chữ Sanskrit năm 397 TL, trong đời nhà Tiền Tần, và đã được quí ngài Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Thanh Từ dịch sang Việt văn (Ðại tạng kinh Việt Nam, số 25, 26, 27).

(Bình Anson, Tháng 09-2000)

Mục lục:
 1. Chương 1-Một Pháp-Phẩm 01-08
 2. Chương 1-Một Pháp-Phẩm 9-14
 3. Chương 1-Một Pháp-Phẩm 15-19
 4. Chương 1-Một Pháp-Phẩm 20-21
 5. Chương 2-Hai Pháp-Phẩm Hình Phạt_Tranh Luận
 6. Chương 2-Hai Pháp-Phẩm Người Ngu_Tâm Thăng Bằng
 7. Chương 2-Hai Pháp-Phẩm Hội Chứng_Tướng
 8. Chương 2-Hai Pháp-Phẩm Các Pháp_Phẩm Mười Bảy
 9. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Người Ngu_Người Đóng Xe
 10. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Người
 11. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Sứ Giả Của Trời
 12. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Nhỏ_Các Bà La Môn
 13. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Các Bà La Môn - tiếp theo
 14. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Lớn 1
 15. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Lớn 2
 16. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Lớn 3
 17. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Ananda
 18. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Sa Môn
 19. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Hạt Muối
 20. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Hạt Muối - tiếp theo
 21. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Chánh Giác
 22. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Đọa Xứ
 23. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Kusinara
 24. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Kẻ Chiến Sĩ
 25. Chương 3-Ba Pháp-Phẩm Cát Tường _Lõa Thể
 26. Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Bhandagama
 27. Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Uruvela
 28. Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Bánh Xe
 29. Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Rohitassa
 30. Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Nguồn Sanh Phước
 31. Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Nghiệp Công Đức
 32. Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Không Hý Luận
 33. Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Không Có Rung Động
 34. Chương 4-Bốn Pháp-Phẩm Asura
Người dịch
HT Thích Minh Châu
Người đọc
Huy Hồ, Đại Quốc
Người gửi
dpa
Tải về
4,971
Xem
4,971
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top