Kinh Tăng Chi Bộ tập 4

Kinh Tăng Chi Bộ tập 4

Tác giả
Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam

Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh Tiểu Bộ).

Bộ kinh nầy được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ năm 1976-1977, và được Viện Phật Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, ấn hành năm 1980-1981. Trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được hiệu đính thành 4 tập và tái bản năm 1996, qua số thứ tự 21, 22, 23, và 24.

Kinh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp đến mười một pháp, phân thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương lại chia thành nhiều phẩm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) gồm các kinh đề cập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) gồm các kinh có liên quan đến hai pháp, v.v... và tuần tự như thế đến Chương Mười Một Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập đến 11 pháp. Tổng cộng số kinh được ghi nhận là 2,308 bài kinh, nhưng con số này không thống nhất vì số kinh phân biệt không được rõ ràng, và có học giả tính theo số đoạn, tổng cộng là 7,557.

Kinh Tăng Chi Bộ của tạng Pali có bộ chữ Hán tương đương là Kinh Tăng Nhất A-hàm (EkottaraAgama) do ngài Tăng-già Ðề-bà (Sanghadeva) dịch từ bộ chữ Sanskrit năm 397 TL, trong đời nhà Tiền Tần, và đã được quí ngài Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Thanh Từ dịch sang Việt văn (Ðại tạng kinh Việt Nam, số 25, 26, 27).

(Bình Anson, Tháng 09-2000)

Mục lục:
 1. Chương Tám Pháp - Phẩm Song Đôi
 2. Chương Tám Pháp - Phẩm Song Đôi - tiếp theo
 3. Chương Tám Pháp - Phẩm Niệm và Phẩm Tham Ái
 4. Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác
 5. Chương Chín Pháp - Phẩm Chánh Giác - tiếp theo
 6. Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử
 7. Chương Chín Pháp - Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử - tiếp theo
 8. Chương Chín Pháp - Phẩm Chỗ Cư Trú các Hữu Tình
 9. Chương Chín Pháp - Phẩm Chỗ Cư Trú các Hữu Tình - tiếp theo
 10. Chương Chín Pháp - Phẩm Đại Phẩm 1
 11. Chương Chín Pháp - Phẩm Đại Phẩm 2
 12. Chương Chín Pháp - Phẩm Đại Phẩm 3
 13. Chương Chín Pháp - Phẩm Pancala An Ổn Niệm Xứ
 14. Chương Mười Pháp - Phẩm Lợi Ích
 15. Chương Mười Pháp - Phẩm Hộ Trì
 16. Chương Mười Pháp - Phẩm Hộ Trì - tiếp theo
 17. Chương Mười Pháp - Phẩm Lớn 1
 18. Chương Mười Pháp - Phẩm Lớn 2
 19. Chương Mười Pháp - Phẩm Lớn 3
 20. Chương Mười Pháp - Phẩm Upali va Ananda
 21. Phẩm Mắng Nhiếc
 22. Chương Mười Pháp - Phẩm Tâm Của Mình
 23. Chương Mười Pháp - Phẩm Song Đôi
 24. Chương Mười Pháp - Phẩm Ước Nguyện
 25. Chương Mười Pháp - Phẩm Ước Nguyện - tiếp theo
 26. Chương Mười Pháp - Phẩm Trưởng Lão
 27. Chương Mười Pháp - Phẩm Trưởng Lão - tiếp theo
 28. Chương Mười Pháp - Phẩm Nam Cư Sĩ 1
 29. Chương Mười Pháp - Phẩm Nam Cư Sĩ 2
 30. Chương Mười Pháp - Phẩm Nam Cư Sĩ 3
 31. Chương Mười Pháp - Phẩm Sa Môn Tướng
 32. Chương Mười Pháp - Phẩm Đi Xuống
 33. Chương Mười Pháp - Phẩm Thanh Tịnh Thiên Lương Thánh Đạo Người janussoni
 34. Chương Mười Pháp - Phẩm Janussoni - tiếp theo
 35. Chương Mười Pháp - Phẩm Thiện Lương Thành Đạo Hạng Người Thân Do Nghiệp Sanh
 36. Chương Mười Pháp - Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh Không Có Đầu Đề
 37. Chương 11 Pháp - Phẩm Y Chỉ
 38. Chương 11 Pháp - Phẩm Tùy Niệm
 39. Chương 11 Pháp - Phẩm Tùy Niệm - tiếp theo
 40. Chương 11 Pháp - Tổng Kết
Người dịch
HT Thích Minh Châu
Người đọc
Tuyết Mai, Thùy Anh, Ngọc Mỹ
Người gửi
dpa
Tải về
2,944
Xem
2,944
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top