Kinh Tiểu Bộ tập 3 giọng miền Nam

Kinh Tiểu Bộ tập 3 giọng miền Nam


Tiểu Bộ kinh có nhan đề "Tiểu Bộ", nhưng lại chứa đựng số lượng kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya là 15 tập, so với Trường Bộ (3 tập), Trung Bộ (3 tập), Tương Ưng Bộ (5 tập) và Tăng Chi Bộ (3 tập). Chữ "Tiểu" ở đây, theo các vị luận sư, muốn chỉ tính cách hỗn hợp nhiều đề tài được diễn tả bằng nhiều thể văn khác nhau, từ các kinh kệ ngắn gọn do Ðức Phật thuyết giảng, các tiền thân Ðức Phật với hàng ngàn bài kệ do các vị Tỳ kheo cảm tác, tiểu sử các Ðức Phật, các vị A la hán, sự tích Thiên cung, Ngạ quỷ do chư vị kết tập kinh điển biên soạn..., đến các luận thư phân tích giáo lý mở đầu cho văn học A Tì Ðàm (Abhidhamma) của Luận tạng về sau.

Giới thiệu Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikàya)
Giáo sư Trần Phương Lan
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
HT Thích Minh Châu
Người đọc
Bình Nguyên, Trần Vũ, Kiều Hạnh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
762
Xem
1,878
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top