Lá Thư Tịnh Độ

Sách nói - tác phẩm Lá Thư Tịnh Độ

 1. dpa
  Tác giả:
  Ấn Quang Đại Sư
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  HT Thích Thiền Tâm
  Người đọc:
  Huy Hồ, Đức Uy, Thanh Thuyết, Kim Phượng
  Bấm để mở rộng...