Nguồn Thiền Giảng Giải

Sách nói - tác phẩm Nguồn Thiền Giảng Giải

 1. dpa
  Tác giả:
  Thiền Sư Tông Mật
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Thiền Sư Thích Thanh Từ
  Người đọc:
  Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Tâm Hiếu
  Bấm để mở rộng...