Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh

Sách nói - tác phẩm Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh

 1. dpa
  Tác giả:
  Thích Minh Tuệ
  Nhà xuất bản:
  DPA
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  NULL
  Người đọc:
  Huy Hồ, Ngọc Mỹ, Kim Phượng, Tuấn Anh
  Bấm để mở rộng...