Pháp Ngữ của Thiền Sư Hư Vân

Sách nói - tác phẩm Pháp Ngữ của Thiền Sư Hư Vân

 1. dpa
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Tỳ kheo Thích Hằng Đạt
  Người đọc:
  Huy Hồ, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Kim Phượng, Nam Trung, Tuấn Anh
  Bấm để mở rộng...