Phật Học Đức Dục

Thượng tọa Thích Minh Thành

 1. dieuphapam


  PHẬT HỌC ĐỨC DỤC
  (Viết phỏng theo sách của TT. Thích Minh Thành)

  1- ĐẠO ĐỨC
  Đạo là tâm sáng, đức là tâm lành. Hoặc sanh ra đã biết, hoặc nhờ học mà biết, hoặc kinh nghiệm mà biết. Đến khi biết thì cả 3 cái biết cùng hay.
  Hoặc ưa thích mà làm lành, hoặc được lợi mà làm lành, hoặc vì bắt buộc mà làm lành. Đến khi thành công thì cả 3 kết quả cùng quý.

  2- TRỌNG KỶ LUẬT
  Học Ni phải là những con người kỷ luật. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Tăng Ni phải tự khép mình vào kỷ luật nhà trường vì đây là khuôn khổ uốn nắn chúng ta nên người. Có kỷ luật mới có trật tự an ninh. Có biết phục tòng mới biết chỉ huy.

  3- LỄ ĐỘ
  Tiên học lễ, hậu học văn.
  Văn chương chữ nghĩa tài giỏi bao nhiêu mà thiếu lễ độ, thiếu tư cách, thiếu lịch sự thì trở lại bị người khinh ghét. Lễ phép với mọi người chính là tự trọng.
  (Trích phần đầu)
  Tác giả:
  Thượng tọa Thích Minh Thành
  Nhà xuất bản:
  Tôn Giáo
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Tỳ kheo ni Hải Triều Âm sưu tầm
  Người đọc:
  Kiều Hạnh, Nam Trung
  Bấm để mở rộng...