Phù Trợ Người Lâm Chung

Sách nói - tác phẩm Phù Trợ Người Lâm Chung

 1. dpa
  Tác giả:
  Dagpo Rinpoche
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Diệu Hạnh Giao Trinh
  Người đọc:
  Huy Hồ, Thy Mai, Kim Phượng, Kiều Hạnh
  Bấm để mở rộng...