Sự Nhảy Múa Ảo Diệu

Sự Nhảy Múa Ảo Diệu

Tác giả
Thinley Norbu

Cuốn sách này không được viết theo một truyền thống nào. Vô số truyền thống cách viết đã dựa trên những quan niệm nhị nguyên bình thường bất tận, trên lòng bi thông tỏ cao cả, và trên trí huệ bất nhị tỏa khắp mọi nơi, thế nên độc giả có thể chọn bất kỳ truyền thống nào họ thích.

Một số người muốn cắt hoa và đặt chúng lên một bàn thờ trong một cái bình đẹp để cúng dường thần linh. Những người khác thích cắt hoa và đặt chúng trong một cái bình đẹp để trang hoàng nhà họ. Số người khác thích kết hoa thành một tràng để đeo quanh cổ, và những người khác muôn kết thành một vương miện đội trên đầu. Lại có một số người không thích hái hoa, mà để chúng phát triển tự nhiên trong đồng cỏ ngập nắng.

Bất kể chúng ta chọn truyền thống nào, nó cũng luôn luôn đến từ năm nguyên tố (năm đại: đất, nước, lửa, gió, không) trở về lại với năm nguyên tố, và ở trong năm nguyên tố. Tôi viết cuốn sách này để thiết lập, xác định nền tảng, con đường và kết quả của truyền thống năm nguyên tố ấy theo một cách tự nhiên giản dị.

Mục lục:
  1. Lời Đầu
  2. Những Hiện Tượng Cá Nhân Và Chung
  3. Hai Cực Đoan và Vượt Khỏi Hai Cực Đoan
  4. Dòng - Thói Quen, Giấc Mộng, Thời Gian
  5. Tâm Chơi Đùa, Huyễn Thuật và cái Huyền Bí
  6. Chữa Lành - Năng Lượng và Thần Lực
  7. Kính Trọng - Truyền Thống
  8. Nghệ Thuật - Biệt Lập
  9. Thực Hành Thiền Định
Nhà xuất bản
Thiện Tri Thức
Người đọc
Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
985
Xem
4,918
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top