Thiền Ngay Bây Giờ

Thiền Ngay Bây Giờ


Giả sử bạn có cơ hội để tự giải thoát mình khỏi mọi trách nhiệm của đời thường trong mười ngày, sống ở một nơi yên tĩnh, tách biệt với thế giới bên ngoài, để bảo vệ bạn khỏi những khuấy động. Trong nơi ấy những nhu cầu vật chất căn bản như chỗ ăn, chỗ ở sẽ được cung cấp sẵn cho bạn, và những người phụ giúp sẽ luôn luôn sẵn sàng để thấy rằng bạn được thoải mái một cách hợp lý. Đổi lại, bạn được trông đợi là chỉ cần tránh tiếp xúc với người khác và ngoài những họat động thiết yếu, bạn sẽ dành hết thì giờ thức của mình với mắt nhắm, giữ cho tâm bạn trên một đối tượng của sự chú tâm chọn sẵn. Liệu bạn có chấp nhận đề nghị đó không?

Già sử bạn chỉ nghe nói rằng một cơ hội như thế có thật, và rằng những người giống như bản thân bạn chẳng những đang sẵn sàng mà còn háo hức muốn dành thì giờ nhàn rỗi của họ theo cách này. Bạn sẽ mô tả họat động của họ như thế nào? Có thể bạn nói rằng họ đang ngồi nhìn chằm hăm vào rốn1 , hay đang suy tư một điều gì; đó là một cách chạy trốn thực tại hay rút lui tinh thần; môt cách tự đê mê hay tự - xét mình; hướng nội hay nội quan. Dù hàm ý có là tiêu cực hay tích cực, ấn tượng chung vẫn cho thiền là một sự cô lập khỏi thế gian. Tất nhiên, có những kỹ thuật thiền họat động theo cách này. Song thiền không nhất thiết là một cách đào thoát. Nó cũng còn là một phương tiện cho chúng ta chạm trán với thế gian để hiểu rõ nó và hiểu chính chúng ta.

Mỗi người chúng ta dường như đã bị quy định để tin rằng thế giới thực nằm ở bên ngoài, rằng cách để sống trong cuộc đời là phải tiếp xúc với hiện thực bên ngoài, bằng cách tìm kiếm những dữ liệu vật chất và tinh thần đưa vào, từ bên ngoài. Hầu hết chúng ta chưa bao giờ lưu tâm đến những tiếp xúc bên ngoài nhiêu khê ấy để thấy ra những gì xảy ra bên trong (chúng ta). Ý tưởng làm thế nghe tựa hồ như đang chọn lối bỏ ra hàng giờ để nhìn vào mẫu thử nghiệm trên màn hình vô tuyến vậy. Chúng ta thích khám phá mặt bên kia của mặt trăng hay tận dưới đáy đại dương hơn là khám phá những chiều sâu ẩn tàng bên trong chúng ta.

Nhưng thực sự vũ trụ hiện hữu cho mỗi người chúng ta chỉ khi chúng ta kinh nghiệm được nó với thân và tâm (của chúng ta). Vũ trụ không ở nơi đâu khác, nó luôn luôn ở ngay hiện tại. Bằng cách khám phá thực tại đang là của chúng ta, chúng ta có thể khám phá thế gian. Trừ phi chúng ta thẩm sát thế gian bên trong bằng không chúng ta chẳng bao giờ hiểu được thực tại - chúng ta sẽ chỉ biết những điều chúng ta tin về nó, hay những khái niệm tri thức của chúng ta về nó. Tuy nhiên, nhờ quan sát chính mình chúng ta có thể đi đến cái biết trực tiếp về thực tại và biết cách đương đầu với nó theo hướng tích cực và sáng tạo nhất.

(Lời giới thiệu)
Tác giả
S.N Goenka
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Loại đĩa
C
Người dịch
Tỳ kheo Pháp Thông
Người đọc
Kiều Hạnh, Hoàng Ly
  • Like
Reactions: Tran DLynh
Người gửi
dieuphapam
Xem
2,012
First release
Last update
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings
Top