Thiền Tâm Từ - Làm Nền Tảng Cho Việc Hành Minh Sát

Thiền Tâm Từ - Làm Nền Tảng Cho Việc Hành Minh Sát

Tác giả
Thiền sư Sayadaw U Indaka

Tâm từ (Mettà) là một nhu cầu cấp thiết của thế giới ngày nay. Thực vậy, nó là một đòi hỏi to lớn hơn bao giờ hết từ trước đến nay. Như chúng ta biết, thế giới hiện nay đã có đủ vật chất và tiền bạc, chúng ta cũng biết rằng hiện nay có rất nhiều nhà trí thức cấp tiến, các nhà văn, triết gia, tâm lý gia, khoa học gia lỗi lạc. Ngoài ra, chúng ta còn có các nhà hoạt động tôn giáo, các vị đứng đầu về luật pháp, đạo đức và tôn giáo v.v.... Mặc dù, có những con người tài hoa xuất chúng như vậy, nhưng thế gian này vẫn không sao có được một nền hoà bình và hạnh phúc thực sự. Ðiều đó chứng tỏ rằng còn có một cái gì đó chúng ta đang thiếu. Cái chúng ta đang thiếu đó là Mettà (tâm từ).

Mettà là một từ Pàli đã được người ta dịch sang Anh ngữ là "Love" (tình thương). Khi bạn dùng từ "Love" bạn đã có những ý niệm hoàn toàn khác trong sự giải thích từ này, và dĩ nhiên là bạn có thể muốn nói đến những gì đó khác hơn, bởi vì đó là một từ đã bị sử dụng một cách lỏng lẻo và trong một vài trường hợp nó còn bị lạm dụng hay dùng sai cả ý nghĩa. Chính vì thế khi bạn nói về tình thương (Love), người ta sẽ có một ý niệm khác. Vì vậy chúng ta dùng từ Pàli "Mettà" để nói về lòng từ - không phải là loại tình thương uỷ mị theo xúc cảm, nhục dục và thường tình. Như mọi người biết, từ "tình thương" (Love) đã được định nghĩa rất nhiều cách trong Anh ngữ, tuỳ theo quan niệm trong tâm của mỗi người thuộc các tôn giáo khác nhau.
(Trích lời giới thiệu)

Mục lục:
 1. Lời Giới Thiệu
 2. Một Ngày Đặc Biệt - Kẻ Thù Của Tâm Từ
 3. Những Phương Pháp Hành Thiền Tâm Từ
 4. Tu Tập Tâm Từ Để Đắc Các Bậc Thiền
 5. Tu Tập Tâm Từ Theo Từng Giai Đoạn
 6. Lợi Ích Tâm Từ - Đi Vào Bóng Mát Của Tâm Từ Để Tìm Sự Giải Thoát Khổ
 7. Chuyện Roja Malla
 8. Ba Loại Thương Yêu
 9. Sức Mạnh Của Tâm Từ
 10. Từ Bi Kinh
 11. Từ Thiền Tâm Từ Đến Niết Bàn
 12. Kinh Hành - Quan Sát Những Hoạt Động Hằng Ngày
 13. Các Giai Đoạn Tuệ Minh Sát - Phụ Lục 1
 14. Phụ Lục 2
 15. Phụ Lục 3
 16. Phục Lục 3 (tiếp theo - hết)
Nhà xuất bản
Hồng Đức
Người dịch
Tỳ kheo Pháp Thông
Người đọc
Kiều Hạnh, Tuấn Anh
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,464
Xem
4,686
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top