Thiền Thất Khai Thị Lục

Sách nói - tác phẩm Thiền Thất Khai Thị Lục

 1. dpa
  Tác giả:
  Thiền sư Lai Quả
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  HT Thích Duy Lực
  Người đọc:
  Thy Mai, Kim Phượng, Huy Hồ, Chiếu Thành
  Bấm để mở rộng...