Tỉnh Thức

Thiền sư Ajaan Fuang Jokito - Người dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh

 1. dieuphapam


  Quyển sách lạ về cách trình bày nội dung. Không phải như các bài pháp ta thường được đọc mạch lạc: có mở, có thân, có kết. Đằng này sách bao gồm các lời dạy ngắn của thiền sư Ajaan Fuang do tỳ kheo Thanissaro hay các đệ tử khác nhớ lại, hoặc được trích ra từ một số bài pháp đã được ghi âm. Vì lẽ đó, độc giả có thể thấy khó hiểu vì không có cái nhìn toàn cảnh.

  Bỏ qua những hạn chế đó, quyển sách vẫn chứa đựng nhiều bài học quý báu cho những người sơ cơ như chúng con, vì lời dạy của ngài Ajaan Fuang giúp ta soi rọi lại mình, can đảm nhìn vào bộ mặt thật của mình.

  (Trích lời người dịch)
  Tác giả:
  Thiền sư Ajaan Fuang Jokito
  Nhà xuất bản:
  Hồng Đức
  Loại đĩa:
  C
  Người dịch:
  Diệu Liên Lý Thu Linh
  Người đọc:
  Kiều Hạnh, Nam Trung, Tuấn Anh
  Bấm để mở rộng...