Tổ Sư Đạt Ma

Tổ Sư Đạt Ma

cảm ơn Diệu Pháp Âm đã cho mọi người được xem những thước phim quý
Ai có bản nét của phim này Làm ơn cho mình xin, cảm ơn!
Phim hay. Lòng tiếng rất tuyệt.!!!
Top