chấp trước

  1. dieuphapam

    [Thư pháp] Chấp thủ là đau khổ, buông xả là giải thoát

    Chấp thủ là đau khổ Buông xả là giải thoát (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
  2. dieuphapam

    [Thư pháp] Chấp trước một điều gì và khinh miệt những điều khác, xem là thua kém

    Chấp trước một điều gì và khinh miệt những điều khác Xem là thua kém Bậc trí giả gọi là xiềng xích (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top