[Thư pháp] Chấp thủ là đau khổ, buông xả là giải thoát

re_dpa_chap_thu_la_kho_dau.jpg


Chấp thủ là đau khổ
Buông xả là giải thoát
(Lời Phật dạy)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_chap_thu_la_kho_dau.jpg
    20.1 MB · Xem: 1,343
Top