[Thư pháp] Chấp trước một điều gì và khinh miệt những điều khác, xem là thua kém

re_dpa_chap_truoc_mot_dieu_gi.jpg

Chấp trước một điều gì và khinh miệt những điều khác
Xem là thua kém
Bậc trí giả gọi là xiềng xích
(Lời Phật dạy)

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.​
 

Hình đính kèm

  • dpa_chap_truoc_mot_dieu_gi.jpg
    20.6 MB · Xem: 874
Top