kinh pháp bảo đàn

 1. dieuphapam

  Trăng Vàng Thuyền Không

  Lục Tổ Huệ Năng là tổ thứ 6 của thiền tông Trung hoa, và là tổ thứ 33 kể từ tổ Ma-ha-ca-diếp của thiền tông Ấn độ. Lục Tổ mở đầu một truyền thống sinh hoạt, tu tập, giảng pháp mới mẻ và sinh động tại các chùa thiền, lan truyền gần như khắp Trung hoa đến Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Hai vị...
 2. dpa

  Kinh Pháp Bảo Đàn

 3. dpa

  Kinh Pháp Bảo Đàn

Top