quả

  1. dieuphapam

    [Thư pháp] Thiện ác là nhân, khổ lạc là quả

    Thiện ác là nhân Khổ lạc là quả (Lời Phật dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
  2. dpa

    Phật ở đâu?

    Diễn viên:
Top