[Thư pháp] Thiện ác là nhân, khổ lạc là quả

re_dpa_Thien_ac_la_nhan_Kho_lac_la_qua.jpg

Thiện ác là nhân
Khổ lạc là quả
(Lời Phật dạy)
Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_Thien_ac_la_nhan_Kho_lac_la_qua.jpg
    17.8 MB · Xem: 1,219
Top