Đường Đi Của Phật

3569.jpg

Tuyển Tập Rimé I: Đường Đi Của Phật là tuyển tập đầu tiên kết hợp các giáo huấn của chư vị đạo sư với mục đích giới thiệu về phong trào và tinh thần bất bộ phái đã được nảy sinh từ thế kỷ 19 tại Tây Tạng. Tuyển tập này cũng mang chủ đề "Đạo Sư và Đệ Tử," bao gồm các bài thuyết giảng của các vị đại sư từ các truyền thống tu tập khác nhau: Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 (Gelug), Đức Karmapa đời thứ 17 (Karma Kagyu), Khentrul Rinpoche (Jonang/Rimé), Ringu Tulku (Karma Kagyu), Deshung Rinpoche (Sakya), Garchen Rinpoche (Drikung Kagyu), Dzongsar Khyentse Rinpoche (Nyingma), Zarongfu Sangya Ngawang TenzinRinpoche (Gelug), và Jamgon Kongtrul Rinpoche đời thứ Nhất, Lodro Thaye (Karma Kagyu/Rimé).

Trung Tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu phiên bản chuyển âm của tác phẩm này. Mời quí cùng lắng lòng nghe:


URL trong thư viện: http://dieuphapam.net/dpa/duong-di-cua-phat.3569/
 
Sửa lần cuối bởi mod:
Top