[Thư pháp] Có câu tích đức tu nhân, hoạn nạn tương cứu phú bần tương tri

re_dpa_co_cau_tich_duc_tu_nhan.jpg

Có câu tích đức tu nhân
Hoạn nạn tương cứu phú bần tương tri
(Ca dao Việt Nam)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_co_cau_tich_duc_tu_nhan.jpg
    20.3 MB · Xem: 600
Top