ca dao việt nam

 1. dieuphapam

  [Thư pháp] Có câu tích đức tu nhân, hoạn nạn tương cứu phú bần tương tri

  Có câu tích đức tu nhân Hoạn nạn tương cứu phú bần tương tri (Ca dao Việt Nam) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư pháp] Mặc ai chác lợi mua danh, miễn ta học được đạo lành thì thôi

  Mặc ai chác lợi mua danh Miễn ta học được đạo lành thì thôi (Ca dao Việt Nam) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  [Thư pháp] Xưa nay phú quý bao nhà, cũng do tích đức bao ngày mới nên

  Xưa nay phú quý bao nhà Cũng do tích đức bao ngày mới nên (Ca dao Việt Nam) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư pháp] Người trồng cây Hạnh người chơi, ta trồng cây Đức để đời về sau

  Người trồng cây Hạnh người chơi Ta trồng cây Đức để đời về sau (Ca dao Việt Nam) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 5. dieuphapam

  [Thư pháp] Đến ta mới biết của ta, nghìn trăm năm trước biết là của ai

  Đến ta mới biết của ta Nghìn trăm năm trước biết là của ai (Ca dao Việt Nam) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 6. dieuphapam

  [Thư pháp] Ai ơi hãy ở cho lành, tu nhân tích đức để dành về sau

  Ai ơi hãy ở cho lành Tu nhân tích đức để dành về sau (Ca dao Việt Nam) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top