[Thư pháp] Hành thiện tâm vui, niệm phật tâm an

re_dpa_hanh_thien_tam_vui_niem_phat_tam_an.jpg

Hành thiện tâm vui
Niệm phật tâm an
(Lời kinh dạy)

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.​
 

Hình đính kèm

  • dpa_hanh_thien_tam_vui_niem_phat_tam_an.jpg
    20.6 MB · Xem: 595
Top