lời kinh dạy

 1. dieuphapam

  [Thư Pháp] Ai có tình thương người đó có hạnh phúc

  Ai có tình thương người đó có hạnh phúc (Lời Kinh dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 2. dieuphapam

  [Thư pháp] Hành thiện tâm vui, niệm phật tâm an

  Hành thiện tâm vui Niệm phật tâm an (Lời kinh dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 3. dieuphapam

  [Thư pháp] Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ

  Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ (Lời Kinh dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 4. dieuphapam

  [Thư pháp] Đáng khâm phục nhất của đời người là biết vươn lên sau khi ngã

  Đáng khâm phục nhất của đời người là biết vươn lên sau khi ngã. (Lời kinh dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 5. dieuphapam

  [Thư pháp] Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu

  Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu (Lời kinh dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 6. dieuphapam

  [Thư pháp] Thiện là sống theo đạo lý giữ đúng sự chân thật

  Thiện là sống theo đạo lý giữ đúng sự chân thật (Lời kinh dạy) Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra. Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Top