[Thư pháp] Mặc ai chác lợi mua danh, miễn ta học được đạo lành thì thôi

re_dpa_mac_ai_chac_loi_mua_danh.jpg

Mặc ai chác lợi mua danh
Miễn ta học được đạo lành thì thôi
(Ca dao Việt Nam)

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.​
 

Hình đính kèm

  • dpa_mac_ai_chac_loi_mua_danh.jpg
    20.7 MB · Xem: 562
Top