[Thư pháp] Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu

re_dpa_toi_loi_lon_nhat_cua_doi_nguoi_la_bat_hieu.jpg

Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
(Lời kinh dạy)

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.​
 

Hình đính kèm

  • dpa_toi_loi_lon_nhat_cua_doi_nguoi_la_bat_hieu.jpg
    21.2 MB · Xem: 1,398
Top