[Thư pháp] Xưa nay phú quý bao nhà, cũng do tích đức bao ngày mới nên

re_dpa_xua_nay_phu_quuy_bao_nha.jpg

Xưa nay phú quý bao nhà
Cũng do tích đức bao ngày mới nên
(Ca dao Việt Nam)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • dpa_xua_nay_phu_quuy_bao_nha.jpg
    20.2 MB · Xem: 580
Top