48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ

48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ

Tác giả
Diệu Âm (Minh Trị)

Kính bạch chư Tôn Phẩm,

Kính thưa chư thiện hữu tri thức,

Những trang sách “HỘ NIỆM: KHẾ LÝ - KHẾ CƠ” này được chư vị phát tâm ghi chép lại từ những buổi tọa đàm ngắn trong những buổi cộng tu tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà ở vùng Brisbane Úc-Đại-Lợi.

Bàn về vấn đề “Khế Lý - Khế Cơ” thành thực xin thưa rằng, chỉ nói được với những người hiền lành hạ căn. Cụ thể là nhắc nhở các vị Đồng Tu hữu duyên cố gắng giữ gìn tâm hồn Thanh Tịnh, tư cách Khiêm Nhường để tu hành, hầu tránh bớt những chướng nạn của thời mạt pháp, vì toàn thể đồng tu chúng ta đều là hàng phàm phu, căn tánh hạ liệt, nếu sơ ý thì đường tu có thể gặp nhiều trở ngại.

“KHẾ LÝ” là đúng theo lý đạo của Phật. “KHẾ CƠ” là cách hành trì phải hợp căn cơ của chính mình.

Bậc Thượng Căn Thượng Trí thì không cần gì phải phân biệt vấn đề “KHẾ LÝ - KHẾ CƠ”, nhưng hàng hạ căn trí cạn thì vấn đề này rất hệ trọng.

Vì thế, người tu hành trong thời mạt pháp này muốn được thành tựu cần phải nghiêm khắc tự xem xét cho rõ căn cơ của chính mình.

Nếu đã cố gắng xem xét mà cũng không rõ được căn cơ của mình là đâu, thì xin chư vị hãy nghĩ rằng chắc chắn mình phải thuộc vào hàng hạ căn trí độn, phước mỏng chướng sâu, nhất định không dễ gì có ngày tự chứng đạo!

Nếu quả là hàng phàm phu tội chướng sâu nặng mà lơ là việc trạch pháp, tâm ý hiếu kỳ, ham mê chứng đắc thì rất dễ bị chướng nạn trên con đường tu hành!

Niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ là đại pháp môn thích ứng với mọi căn cơ. Nói như vậy không có nghĩa là người có tâm ý vọng động, tâm ý không thanh tịnh Niệm Phật cũng được thành tựu!

Hộ Niệm là pháp ứng dụng triệt để pháp Niệm Phật, thực hiện đầy đủ ba tư lương TÍN-NGUYỆN-HẠNH, giúp người phàm phu tội nặng, trí cạn một đời này có cơ duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, viên thành Phật đạo.

Vậy thì, NIỆM PHẬT - HỘ NIỆM - VÃNG SANH là vừa “Khế Lý” vừa “Khế Cơ” và là “Đại Cứu Tinh” cho người hạ căn học Phật trong thời mạt pháp được thành tựu vậy.

Đây chính là nội dung của những lời tọa đàm này.

Diệu Âm chỉ đem lòng chân thành ra trình lên cùng chư vị, với tâm trí mộc mạc, thấp thỏm nói ra những gì thật gần gũi với chư vị Đồng Tu quen biết và người hữu duyên, những người cùng nhận với nhau là hàng căn cơ hạ liệt, chứ không có ý tưởng gì gọi là cao siêu cả.

Đây là bộ sách thứ hai được ghi chép lại từ lời tọa đàm ngắn, những chuyện tọa đàm được ghi lại thành câu văn nên chắc chắn có nhiều lời văn thô kệch, cách diễn tả luôm thuộm, nhiều ý tưởng chưa được thông suốt... Kính mong chư Tôn Phẩm, cùng chư Thiện Hữu Tri Thức từ bi chỉ dạy sửa sai. Diệu Âm xin thành tâm cảm tạ, và luôn luôn kính cẩn lắng nghe, nghiêm chỉnh suy nghiệm để sửa chữa.

Thành tâm cảm niệm công đức của tất cả chư vị phát tâm. Công việc lắng nghe từ đĩa MP3 thiếu chất lượng để ghi chép lại từng câu rồi in ra thành sách thật là khó khăn, nhiều thử thách không nhỏ! Ấy thế mà chư vị đã làm được. Diệu Âm xin thành tâm tri ân sâu sắc...

Tập sách này nếu có được chút công đức nào, xin hồi hướng trọn vẹn đến khắp pháp giới chúng sanh. Nguyện cầu cho “Tình dữ vô tình, đồng viên Chủng Trí”. Nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, tiêu tai giải nạn. Hồi hướng đến tất cả chư vị phát tâm, cầu cho tất cả hết báo thân này đều được vãng sanh Tịnh-Độ, viên mãn đạo quả.
Diệu Âm Minh Trị
(Trích lời trần bạch)

Mục lục:
 1. Lời Trần Bạch – Lời Ban Ấn Tống
 2. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 1
 3. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 2
 4. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 3
 5. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 4
 6. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 5
 7. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 6
 8. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 7
 9. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 8
 10. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 9
 11. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 10
 12. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 11
 13. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 12
 14. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 13
 15. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 14
 16. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 15
 17. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 16
 18. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 17
 19. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 18
 20. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 19
 21. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 20
 22. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 21
 23. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 22
 24. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 23
 25. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 24
 26. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 25
 27. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 26
 28. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 27
 29. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 28
 30. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 29
 31. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 30
 32. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 31
 33. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 32
 34. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 33
 35. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 34
 36. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 35
 37. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 36
 38. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 37
 39. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 38
 40. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 39
 41. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 40
 42. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 41
 43. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 42
 44. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 43
 45. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 44
 46. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 45
 47. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 46
 48. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 47
 49. Khế Lý Khế Cơ – Tọa Đàm 48 – HH Công Đức – Hết
Nhà xuất bản
DPA
Người đọc
Huy Hồ, Tuấn Anh, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Nguyễn Sinh
Người gửi
dpa
Tải về
3,715
Xem
3,715
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top