Truyện

Các tác phẩm Truyện Phật giáo bằng sách nói, âm thanh, mp3

Lọc

Tác giả

 1. dpa

  Nẻo Về Của Ý

  Sách nói - tác phẩm Nẻo Về Của Ý
  4/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 2. dpa

  Lược Truyện Phật Thích Ca

  Sách nói - tác phẩm Lược Truyện Phật Thích Ca
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 3. dpa

  Linh Ứng Quán Thế Âm

  Sách nói - tác phẩm Linh Ứng Quán Thế Âm
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 4. dpa

  Hư Hư Lục

  Sách nói - tác phẩm Hư Hư Lục
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 5. dpa

  Gương Sáng Người Xuất Gia

  Sách nói - tác phẩm Gương Sáng Người Xuất Gia
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 6. dpa

  Đường Xưa Mây Trắng

  Tác phẩm audio Đường xưa mây trắng của HT. Thích Nhất Hạnh
  5/5, 1 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 7. dpa

  Cửa Tùng Đôi Cánh Gài

  Sách nói - tác phẩm Cửa Tùng Đôi Cánh Gài
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 8. dpa

  Cặn Bã Ký Ức (Tác phẩm Như Sanh tập 1)

  Truyện ngắn Phật giáo của tác giả Như Sanh
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 9. dpa

  Ánh Đạo Vàng

  Sách nói - tác phẩm Ánh Đạo Vàng
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14
 10. dpa

  Am Mây Ngủ

  Sách nói - tác phẩm Am Mây Ngủ
  0/5, 0 đánh giá
  Cập nhật:
  3/1/14