Đường Về Cực Lạc

Đường Về Cực Lạc


“Đường về Cực Lạc” là con đường pháp dẫn ta và tất cả chúng sanh từ xứ ác trược Ta Bà về đến thế giới thanh tịnh Cực Lạc. Cũng chính là “Pháp môn Tịnh độ” nói bằng một cách khác đấy thôi.

Bộ này chỉ là công trình sưu tập. Vì muốn thủ tín và để giới thiệu các Kinh sách Tịnh độ với mọi người, nên mỗi bài, mỗi đoạn tôi đều chua rõ trích ở bộ Kinh nào, bộ Luận nào, hay bộ sách nào. Trong đây dầu cũng có những chỗ phải sửa đổi đôi chút để chỉnh đốn cho liền đoạn hay đổi lời cho xuôi câu, nhưng tuyệt hẳn không đổi ý. Có thể tín nhiệm rằng: bộ sách này là lời của Phật, của chư Bồ Tát, của Cổ đức, mà hoàn toàn không phải là ý riêng của bần tăng này. Tôi còn muốn đặt gì thêm cho thành thừa, một khi mà lời Phật ý Tổ đã quá đầy đủ trong muôn kinh vạn luận, vả lại kiến thức của hạng phàm đâu sánh được với trí huệ của bậc Thánh! Gian hoặc có chỗ tôi chua thêm, như những đoạn “lời phụ” chẳng hạn, bần tăng chỉ diễn thuật lại lời của bài trước cho rõ nghĩa, nhấn mạnh điểm quan trọng, ghi nhắc điều khẩn yếu, hay khuyến khích sách tấn, hầu giúp đôi phần lợi ích cho mọi người trong lúc xem lúc đọc mà thôi.

Đọc kỹ toàn bộ sách này, ngoài sự lợi ích lớn là được hiểu rõ Tịnh độ và Pháp môn Tịnh độ; được phát khởi tín, hạnh, nguyện nếu ta đã phát; thành tựu tín, hạnh, nguyện nếu đã tăng trưởng và viên mãn nếu đã thành tựu, ta lại có thể dùng đây làm ông bạn tốt chỉ chỗ phải, răn điều quấy trong khi ta hành đạo, vì những căn trí, tâm tánh, những trường hợp, cảnh duyên, những sự thuận trơn hay những điều thắc mắc của mỗi người trong chúng ta, không nhiều thời ít, quyết định là có trúng vào các truyện tích trong bộ này.

Tôi chí thành cầu nguyện bộ sách này sẽ đem kết quả tối thắng lại cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sanh đúng như tên của nó: “Vãng sanh Cực Lạc, trụ bậc bất thoái Vô thượng Bồ-đề”.
(Trích lời nói đầu)

Mục lục:
 1. Lời Nói Đầu – Pháp Môn Niệm Phật
 2. Tiền Thân Của A Di Đà Phật – Danh Hiệu
 3. Hoằng Nguyện Và Đại Hạnh
 4. Thân Tướng – Quốc Độ Cực Lạc Thế Giới
 5. Bồ Tát Khuyên Người Niệm Phật Và Nguyện Vãng Sanh
 6. Quan Âm – Mã Minh – Long Thọ – Giác Minh Diệu Hạnh
 7. Liên Tông Chư Tổ
 8. Tam Tổ – Tứ Tổ – Ngũ Tổ – Lục Tổ
 9. Thất Tổ Tỉnh Thường – Bát Tổ Châu Hoằng – Cửu Tổ Trí Húc
 10. Sư Khai Ngộ – Thập Tổ Thiệt Hiền
 11. Thập Nhứt Tổ Tế Tỉnh
 12. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ I – Chư Sư Tăng
 13. Chư Sư Ni – Chư Tín Sĩ
 14. Chư tín Nữ
 15. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ II – phần 1
 16. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ II – phần 2
 17. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ II – phần 3
 18. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ II – phần 4
 19. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ III – phần 1
 20. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ III – phần 2
 21. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ III – phần 3
 22. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ III – phần 4
 23. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ IV – phần 1
 24. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ IV – phần 2
 25. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ IV – phần 3
 26. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ IV – phần 4
 27. Tứ Chúng Vãng Sanh Thứ IV – phần 5
 28. Thiền Tịnh Quyết Nghi
 29. Tứ Liệu Giản
 30. Thượng Tọa Phát Nguyện
Người dịch
HT Thích Trí Tịnh
Người đọc
Đức Uy, Kim Phượng, Huy Hồ, Tâm Hiếu
Người gửi
dpa
Tải về
6,238
Xem
6,238
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

 • Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Chuyện vãng sanh ở Việt Nam - Tập 2
  Tập 2 của các câu chuyện vãng sanh ở Việt Nam do nhóm Liên hữu miền nam đất việt thực hiện
 • Phật ở đâu?
  Phật ở đâu?
  Phim nhân quả, tập Phật ở đâu
 • Đổi nghề
  Đổi nghề
  Phim nhân quả, tập "Đổi nghề"
 • Món chay Vol 12
  Món chay Vol 12
  Cà ri, Chuối sáp kho tiêu, Mắm đậu xào sả, Mì căn nấu thơm, Đậu hũ tay cầm
 • Món chay Vol 11
  Món chay Vol 11
  Gỏi đu đủ thái, Cơm tay cầm, Cháo thập cẩm, Súp mai tuyết nhỉ bào ngư, Đậu hủ xào trần bì
 • Món chay Vol 10
  Món chay Vol 10
  Ram bắp, Đậu hủ chiên lá dứa, Đậu hủ ky khô nướng mè, Xá xíu chay, Mắm thái chay
 • Món chay Vol 09
  Món chay Vol 09
  Đậu hủ xào cần tây, Đậu hủ tìm, Mì căn xào nấm rơm, Súp đông cô chua cay, Mì căn xào lăn
Top