Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 4

Sách nói - tác phẩm Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 4

  1. Phúc Sơn Nguyễn
    Phúc Sơn Nguyễn
    5/5,
    A Di Đà Phật, con vô cùng biết ơn ban điều hành trung tâm Diệu Pháp Âm và các Phật Tử đã đóng góp công sức phát hành rất nhiều tài liệu sách nói vô cùng hữu ích và quý giá. Giọng đọc của các anh chị Phật tử rõ ràng , giúp người nghe dễ dàng tập trung nghe và hiểu; Xin chân thành cảm ơn các anh chị phát tâm đọc các quyển sách quý - những món quà vô giá cho đời. Kính chúc Ban Điều Hành Trung Tâm Diệu Pháp Âm thân tâm thường an lạc! Kính