kinh diệu pháp liên hoa

 1. dieuphapam

  Hạnh An Vui - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 14

  Thay Lời Bạch Thầy Bổn sư của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm là Cố Hòa-thượng Thích Thanh Thiệu, thế danh Phạm Đức Nhuận. Ngài là bậc tùng lâm thạch trụ, cao Tăng đương thời. Đạo hạnh và trí tuệ của Ngài được các hệ phái trong Phật giáo đồng lòng suy tôn làm Đệ nhất Pháp Chủ GHPGVN vào năm 1981...
 2. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 5

 3. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 4

 4. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 3

 5. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 2

 6. dpa

  Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 1

 7. dpa

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa_ tiếng Hoa

  Mục lục: Diệu pháp liên hoa - phẩm tựa Phẩm Phương tiện A Phẩm Phương tiệ B Phẩm thí dụ A Phẩm thí dụ B Phẩm tín giải Phẩm dược thảo dụ Phẩm thọ ký Phẩm hóa thành dụ A Phẩm hóa thành dụ B Phẩm ngũ bá đệ tử Phẩm thọ học nhân học Phẩm pháp sư Phẩm hiện bảo tháp Phẩm Đề bà đạt đa Phẩm trí Phẩm an...
 8. dpa

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

  Mục lục: 1. Phẩm Tựa 2. Phẩm Phương Tiện 1 3. Phẩm Phương Tiện 2 4. Phẩm Thí Dụ 1 5. Phẩm Thí Dụ 2 6. Phẩm Tín Giải 7. Phẩm Dược Thảo Dụ 8. Phẩm Thọ Ký 9. Phẩm Hóa Thành Dụ 1 10. Phẩm Hóa Thành Dụ 2 11. Phẩm Ngũ Bá Đệ tử 12. Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký 13. Phẩm Pháp Sư...
 9. dpa

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phim 3D

  Mục lục: Phim 3D Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 01 Phim 3D Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 02
Top