Một ngày tu ở Vạn Phật Thánh Thành; Hoằng pháp tại Đài Loan

Video một ngày tu ở Vạn Phật Thánh Thành

 1. dpa
  Tác giả:
  HT Tuyên Hóa
  Nhà xuất bản:
  DPA
  Loại đĩa:
  D
  Người dịch:
  NULL
  Người đọc:
  Phật tử
  Bấm để mở rộng...
Tags: