Trung Đài Thiền Tự

Phim Phật Giáo - tác phẩm Trung Đài Thiền Tự

 1. dpa
  Tác giả:
  Taiwan
  Loại đĩa:
  D
  Người dịch:
  "Thiện Pháp, Hồng Liên"
  Người đọc:
  Kim Phụng
  Bấm để mở rộng...
  Văn Anh thích nội dung này.