Truyền Thuyết Về Đức Phật

Phim Phật Giáo - tác phẩm Truyền Thuyết Về Đức Phật

 1. dpa
  Tác giả:
  Mỹ và Ấn Độ hợp tác
  Loại đĩa:
  D
  Người dịch:
  Tâm Dung và DPA
  Người đọc:
  Huy Hồ, Khánh Văn, Chiếu Thành, Bích Ngọc, Thy Mai, Minh Thảo
  Bấm để mở rộng...