Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phim 3D

Phim Phật Giáo - tác phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phim 3D

 1. dpa
  Tác giả:
  PS Hải Đào
  Loại đĩa:
  D
  Người dịch:
  "Liễu Tâm, Trình Thị Hồng"
  Người đọc:
  Huy Hồ, Văn Ngà, Chiếu Thành, Bích Ngọc, Thy Mai, Minh Thảo
  Bấm để mở rộng...