Thay Lời Bạch

Thầy Bổn sư của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm là Cố Hòa-thượng Thích Thanh Thiệu, thế danh Phạm Đức Nhuận. Ngài là bậc tùng lâm thạch trụ, cao Tăng đương thời. Đạo hạnh và trí tuệ của Ngài được các hệ phái trong Phật giáo đồng lòng suy tôn làm Đệ nhất Pháp Chủ GHPGVN vào năm 1981.

Năm 1993, Hòa-thượng viên tịch trong niềm tiếc thương của hàng ngàn hàng vạn Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Cố Sư trưởng ở miền Nam cũng ngậm ngùi tiễn biệt Giác Linh Hòa-thượng Ân Sư với tấm lòng tri ân sâu xa, bằng cách mở các khóa chuyên tu cho đại chúng, một lòng hướng về đất Bắc cầu nguyện Cụ Tổ cao đăng thượng phẩm.

Ngày 11 tháng 11 năm Ất Hợi (nhằm ngày 01-01-1996), nhân ngày Lễ Đại Tường của Cố Hòa-thượng Pháp Chủ, cả nước làm lễ tưởng niệm công hạnh của Ngài. Riêng Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng, chùa Linh Sơn, thể theo nguyện vọng của đa số Tăng Ni và Phật tử Đà Lạt, phát hành Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm An Lạc Hạnh, để hồi hướng công đức tri ân Cụ Tổ Pháp Chủ.

Cố Sư trưởng đã y vào bản phát hành của chùa Linh Sơn, đồng thời kết hợp lời giảng trong TRÍ ĐỘ LUẬN, biên soạn toát yếu thành sách, đặt tên là HẠNH AN VUI. Giải nghĩa và làm sáng tỏ cốt tủy của bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, làm lễ phẩm dâng lên Giác Linh Hòa-thượng Ân Sư vào ngày Lễ Đại Tường. Với lời văn mộc mạc, dễ hiểu, ngắn gọn. Cố Sư trưởng đã khéo dẫn chứng, giải nghĩa cho những trình độ sơ cơ thấp kém có thể thưởng thức giáo lý tối thượng thừa của Pháp Hoa và căn bản của Bát Nhã. Năm 1996 đã xuất bản và ấn tống, đồng thời mở lớp giảng dạy, hướng dẫn Học Ni thể nhập giáo lý thượng thừa.

Nhân ngày 24 tháng 6 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 05-08-2018), là Giỗ húy kỵ lần thứ 3, cũng là năm thứ 5 ngày Cố Sư trưởng vãng sanh về cõi Phật. Chúng con hân hạnh xin tái bản cuốn HẠNH AN VUI này, làm lễ phẩm tri ân bậc Đạo sư đã khai sáng đường giải thoát cho chúng con và pháp giới chúng sanh được mông ân pháp vũ.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ-tát.

Chùa Dược Sư
Trân trọng tri ân

Mục lục:

 1. Thay lời bạch
 2. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
 3. Hạnh An Vui
 4. Pháp Hoa thông nghĩa
 5. Trí độ luận
 6. Tam bảo thường trụ
 7. Bá thí
 8. Trì giới
 9. Nhẫn nhục
 10. Tinh tấn
 11. Thiền định
 12. Bát nhã
 13. Kinh Đại Bát Nhã
 14. Từ bi
 15. Biết ơn, đền ơn
Nhà xuất bản
Tôn Giáo
Người dịch
Tỳ kheo ni Hải Triều Âm
Người gửi
dieuphapam
Tải về
1,091
Xem
3,414
Phát hành
Cập nhật
Điểm
0.00 star(s) 0 ratings

Các tác phẩm khác

Top