[Thư pháp] Thiện là sống theo đạo lý giữ đúng sự chân thật

re_dpa_thien_la_song_theo_dao_ly_giu_dung_su_chan_that.jpg

Thiện là sống theo đạo lý giữ đúng sự chân thật
(Lời kinh dạy)

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.

Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.​
 

Hình đính kèm

  • dpa_thien_la_song_theo_dao_ly_giu_dung_su_chan_that.jpg
    20.6 MB · Xem: 948
Top