[Thư Pháp] Giác tánh sẵn thiên nhiên, Sắc không chẳng hiện tiền, Thong dong ngoài cõi thế

re_giactanhsanthiennhien.jpg

Giác tánh sẵn thiên nhiên
Sắc không chẳng hiện tiền
Thong dong ngoài cõi thế
Cần mẫn vốn trong thiền
(Đại sư Giác Thông)​

Quý vị bấm vào hình đính kèm dưới đây để tải về bản chất lượng cao để dùng làm ảnh nền máy tính hoặc in ra.
Chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
 

Hình đính kèm

  • giactanhsanthiennhien.jpg
    21.6 MB · Xem: 464
Top